cn

数据解决方案

请输入姓名

手机号码格式错误

请输入联系电话

请输入公司名称

请输入正确的工作邮箱

请输入数据需求

提交成功!感谢您支持数据堂。

填写格式错误请重新填写

确定

数据需求不能小于5个字且不能为纯数字

https://www.datatang.com

https://www.datatang.ai

m.datatang.ai

1408

_AI数据集产品_数据堂

977小时越南语语音数据_对话(电话)_977小时越南语语音数据_对话(电话)

977小时越南语语音数据_对话(电话)

  • 经授权许可的成品数据集助力快速启动AI项目

越南语语音数据_对话(电话),基于约三十个常见主题进行自由对话录制。此数据集标注了文本内容、句时间戳、说话人身份、性别等多种属性,由1200余名来自不同地域和文化背景的越南本土人录制,准确性高,为语音识别相关研究及应用提供了丰富的资源,经多家AI公司验证:有助于模型面对真实世界的多样性时能够表现出色。我们严格遵循数据保护法规和隐私规定,确保数据采集、存储和使用的过程中维护用户的隐私和合法权益,所有数据均遵循GDPR, CCPA, PIPL。

获取样例 购买咨询

数据规格

格式
8kHz,8bit,u-law/a-law wav,单声道
录音环境
相对安静的室内,无回声
录音内容
给出话题列表,录音人从中挑选多个自己熟悉的话题以确保对话的流畅自然,围绕每个话题展开一段对话并录制
录音人信息
共1,234名越南本土人,其中男性651人,占比53%,女性583人,占比47%
标注特点
标注文本内容、有效句子的起止时间点、说话人标识
设备
电话录音系统
语言
越南语
语言地区代码
vi-VN
国家
越南
应用场景
语音识别;声纹识别
准确率
词准确率98%

样例展示

  • đến ngày sale lớn mười một tháng mười một đấy.

  • Cháu ờ đang chờ ngày mai có lương ấy có lương xong rồi mới bắt đầu vào săn được ấy.

  • Thì đã chọn được nhiều đồ để cho vào vào giỏ hàng để mà săn sale chưa?

  • Lương á cần gì đợi lương trời ơi săn sale lại săn toàn những cái hàng không đồng á lại có khi chẳng cần mất đồng lương nào luôn.

  • Ờ Vân ơi, dạo này có

已获被采集人明确授权且高质量的成品训练数据集助您快速启动AI项目

立即开始

相关数据推荐

203小时韩国韩语医疗领域实体标注语音数据_口语化
203小时韩国韩语医疗领域实体标注语音数据_口语化
215小时韩国韩语金融领域实体标注语音数据_口语化
215小时韩国韩语金融领域实体标注语音数据_口语化
373小时达里语语音数据_对话(手机)
373小时达里语语音数据_对话(手机)
103小时印尼语语音数据_对话(手机)
103小时印尼语语音数据_对话(手机)

数据亮点

977小时越南语语音数据_对话(电话)

*姓名:

*手机:

*公司名称:

*企业邮箱:

*需求:

977小时越南语语音数据_对话(电话)