cn

数据解决方案

请输入姓名

手机号码格式错误

请输入联系电话

请输入公司名称

请输入正确的工作邮箱

请输入数据需求

提交成功!感谢您支持数据堂。

填写格式错误请重新填写

确定

数据需求不能小于5个字且不能为纯数字

https://www.datatang.com

https://www.datatang.ai

m.datatang.ai

1128

_AI数据集产品_数据堂

711小时越南语语音数据_口语化_711小时越南语语音数据_口语化

711小时越南语语音数据_口语化

  • 经授权许可的成品数据集助力快速启动AI项目

越南语语音数据_口语化,内容覆盖自媒体、对话、直播等多个通用领域,反映了真实世界的互动情境。此数据集标注了文本内容、说话人身份性别、性别等多种属性,准确性高,易用性强,为语音识别相关研究及应用提供了丰富的资源,经多家AI公司验证:有助于模型面对真实世界的多样性时能够表现出色。我们严格遵循数据保护法规和隐私规定,确保数据采集、存储和使用的过程中维护用户的隐私和合法权益,所有数据均遵循GDPR, CCPA, PIPL。

获取样例 购买咨询

数据规格

格式
16kHz,16bit, 单声道,wav文件
内容分类
内容涵盖综艺、访谈、对话、评测等多个领域
录音环境
低噪
标注特点
标注文本内容、有效句子的起止时间、说话人标识、性别
语言
越南语
语言地区代码
vi-VN
国家
越南
应用场景
语音识别、字幕生成,内容审核
准确率
词准确率98%

样例展示

  • xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện về một chủ đề mà Thảo Vân nghĩ rằng, ờ, luôn luôn mới

  • Như ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị, ờ không chỉ là chị em phụ nữ mà cả các anh, hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi với chúng tôi

  • luôn luôn không bao giờ cũ, mặc dù nó là một chủ đề chúng ta vẫn nói nhiều lần, đó là chủ đề làm đẹp.

  • Thưa quý vị, trong câu chuyện à đêm muộn ngày hôm nay

  • Xin kính chào quý vị khán giả.

已获被采集人明确授权且高质量的成品训练数据集助您快速启动AI项目

立即开始

相关数据推荐

203小时韩国韩语医疗领域实体标注语音数据_口语化
203小时韩国韩语医疗领域实体标注语音数据_口语化
215小时韩国韩语金融领域实体标注语音数据_口语化
215小时韩国韩语金融领域实体标注语音数据_口语化
373小时达里语语音数据_对话(手机)
373小时达里语语音数据_对话(手机)
103小时印尼语语音数据_对话(手机)
103小时印尼语语音数据_对话(手机)

数据亮点

711小时越南语语音数据_口语化

*姓名:

*手机:

*公司名称:

*企业邮箱:

*需求:

711小时越南语语音数据_口语化