cn

数据解决方案

请输入姓名

手机号码格式错误

请输入联系电话

请输入公司名称

请输入正确的工作邮箱

请输入数据需求

提交成功!感谢您支持数据堂。

填写格式错误请重新填写

确定

数据需求不能小于5个字且不能为纯数字

https://www.datatang.com

https://www.datatang.ai

m.datatang.ai

1122

_AI数据集产品_数据堂

1,149小时越南语语音数据_对话(手机)_1,149小时越南语语音数据_对话(手机)

1,149小时越南语语音数据_对话(手机)

  • 经授权许可的成品数据集助力快速启动AI项目

越南语语音数据_对话(手机),基于30余个常见主题来模拟录制。此数据集标注了文本内容、句时间戳、说话人身份、性别等多种属性,由1000余名来自不同地域和文化背景的越南本土人录制,准确性高,为语音识别相关研究及应用提供了丰富的资源,经多家AI公司验证:有助于模型面对真实世界的多样性时能够表现出色。我们严格遵循数据保护法规和隐私规定,确保数据采集、存储和使用的过程中维护用户的隐私和合法权益,所有数据均遵循GDPR, CCPA, PIPL。

获取样例 购买咨询

数据规格

格式
16kHz,16bit,未压缩wav,单声道
录音环境
相对安静的室内,无回声
录音内容
给出话题列表,录音人从中挑选多个自己熟悉的话题以确保对话的流畅自然,围绕每个话题展开一段对话并录制
人员
共1,408名越南人,其中女性687人,占比49%,男性721人,占比51%;
标注特点
截取有效单句进行标注,标注结果包括有效单句的起止时间点、说话人标识、文本内容
设备
安卓手机、苹果手机
语言
越南语
语言地区代码
vi-VN
国家
越南
应用场景
语音识别;声纹识别
准确率
词准确率98%

样例展示

  • dạ vâng đúng rồi ạ tôi là Đức tôi có thể giúp được gì cho chị không ạ

  • như vậy những bệnh nào thường gặp ở trẻ em thời điểm này ạ

  • thì vào mùa nóng không khí có độ ẩm cao mưa nắng thì thất thường tạo điều kiện thuận lợi

  • dạ thưa bác sĩ chăm sóc cho trẻ mùa nắng nóng là vấn đề quan trọng do sức khỏe của trẻ luôn chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết

  • thưa chị tôi sẽ giải đáp thắc mắc này cho chị nhé

已获被采集人明确授权且高质量的成品训练数据集助您快速启动AI项目

立即开始

相关数据推荐

203小时韩国韩语医疗领域实体标注语音数据_口语化
203小时韩国韩语医疗领域实体标注语音数据_口语化
215小时韩国韩语金融领域实体标注语音数据_口语化
215小时韩国韩语金融领域实体标注语音数据_口语化
373小时达里语语音数据_对话(手机)
373小时达里语语音数据_对话(手机)
103小时印尼语语音数据_对话(手机)
103小时印尼语语音数据_对话(手机)

数据亮点

1,149小时越南语语音数据_对话(手机)

*姓名:

*手机:

*公司名称:

*企业邮箱:

*需求:

1,149小时越南语语音数据_对话(手机)